Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

 

 

Πρόσκληση σε συνέντευξη για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ CIVIS ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025