Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

 Συμπληρωματική ανάρτηση για το πρόγραμμα Erasmus+ (28-03-2024)

Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email  τις επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται λοιπόν να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τα spam/junk. Εντωμεταξύ μπορούν να συμβουλεύονται τις πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα του ΤΕΔΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Από τις υπεύθυνες Καθηγήτριες / τους υπεύθυνους Καθηγητές