Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus+ CIVIS

ERASMUS+ CIVIS

 

Πρόσκληση σε συνέντευξη για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ CIVIS ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025 (26-01-2024)

(Οι επιλεχθέντες/είσες φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου)