Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Γενικές οδηγίες για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρονται από το ΕΚΠΑ

Γενικές οδηγίες για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρονται από το ΕΚΠΑ

 

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Οδηγίες για το Microsoft Office

Είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Διδακτικό, Διοικητικό Προσωπικό & Φοιτητές) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Office 365 Proplus, το οποίο μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Για Macintosh προσφέρεται το MacOS Sierra 10.13.6 or later.

Η υπηρεσία παρέχεται και στους προπτυχιακούς φοιτητές, ανεξάρτητα με το αν έχουν e-mail του Πανεπιστημίου. Η πρόσβαση στο Office 365 Proplus γίνεται με το λογαριασμό που έχουν από το Πανεπιστήμιο για όλες τις υπηρεσίες (Σημ.: Είναι ο λογαριασμός με τον οποίο υλοποιείται η πρόσβαση σε e-class, my-studies κ.ά.). Ειδικότερα, όπου ζητείται από τη Microsoft η "διεύθυνση email" του χρήστη για το “login” στο Office 365 Proplus, συμπληρώνεται το username@o365.uoa.gr ή username@uoa.gr (π.χ. προπτυχιακός φοιτητής με username spe1900001, θα χρησιμοποιήσει το spe1900001@o365.uoa.gr ή spe1900001@uoa.gr) και όχι κάποια άλλη διεύθυνση email.

Οδηγίες για τις εφαρμογές τηλεδιασκέψεων

WebEx

Zoom

GoogleMeet