Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Δηλώσεις Μαθημάτων (my-studies.uoa.gr)

Δηλώσεις Μαθημάτων

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Παιδαγωγικό Δ.Ε.

Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω Web

my-studies.uoa.gr

 

Προθεσμία  Δηλώσεων μαθημάτων 26/03/2019 – 10/05/2019


Διευκρινίσεις

  • Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω web όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.
  • Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.
  • Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται ως εξής:

Β΄εξάμηνο: έως 6 μαθήματα  (6 συγγράμματα)


Δ΄ εξάμηνο: έως 8 μαθήματα  εαρινού  εξαμήνου συν 2 προηγούμενου εαρινού  εξαμήνου τα οποία έχουν ξαναδηλωθεί (έως 8   συγγράμματα)


ΣΤ΄ εξάμηνο: έως 8 μαθήματα  εαρινού  εξαμήνου συν  2 προηγούμενων εαρινών  εξαμήνων  τα οποία έχουν ξαναδηλωθεί (έως 8  συγγράμματα)


Η΄εξάμηνο: έως 8 μαθήματα εαρινού  εξαμήνου, σε αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνετε και η Πρακτική Άσκηση  Κ.Μ. Π100 συν 2 προηγούμενων εαρινών εξαμήνων  τα οποία έχουν ξαναδηλωθεί. (έως 8 συγγράμματα)

Οι επί πτυχίω φοιτητές  έως 30 μαθήματα    εαρινού  ή χειμερινού εξαμήνου με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στο παρελθόν.        

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • H δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μόνο στο Eudoxos
  • Δωρεάν συγγράμματα δικαιούνται και οι φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.
  • Οι φοιτητές που  έχουν αναλάβει την εκπόνηση εργασιών στο μάθημα  «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική Άσκηση ΙΙ» (καθώς και σε άλλα μαθήματα) και δεν τις έχουν παραδώσει πρέπει να ξαναδηλώσουν τα μαθήματα αυτά ώστε να καταχωρηθεί η βαθμολογία τους.
  • Τέλος τα μαθήματα  Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Διδακτική Μαθηματικών Ι  & ΙΙ και Διδακτική της Γλώσσας  οι φοιτητές πρέπει να τα δηλώνουν αυστηρά μόνο στο προβλεπόμενο εξάμηνο (7 & 8 εξάμηνο).
  • Οι φοιτητές του Β΄εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν επιλογής μαθήματα από το Γ΄εξάμηνο και μετά.
  • Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων αρκεί κάθε φορά  που είτε κάνουν αλλαγή της δήλωσης είτε όχι βγαίνοντας από το σύστημα να κάνουν οριστικοποίηση.
  • Μετά τη λήξη των δηλώσεων οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν το «ιστορικό τους» στο mystudies και από 13/05/2019 έως 24/05/2019  μπορούν να περνούν από τη Γραμματεία (ημέρες που δέχεται) για τυχόν διορθώσεις και παραλήψεις.