Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Αναγνώριση μαθημάτων

Αναγνώριση μαθημάτων

Ανακοίνωση για αναγνώριση μαθημάτων (Προθεσμίες υποβολής 01/05/2023 έως 26/05/2023) (26-04-2023)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021

Ανακοίνωση για αναγνώριση μαθημάτων (Προθεσμίες υποβολής 28/02/2022 έως 06/04/2022) (Τελευταία ενημέρωση 28-02-2022)