Αρχική σελίδα » Προβολή των νέων

Προβολή των νέων

11.12.2020

Κατάθεση Δικαιολογητικών Αιτούντων Μετεγγραφή Ακ. Έτος 2020-2021

11-12-2020

 

     ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
     ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
     Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13Α
     Νέο Χημείο 106 80 Αθήνα
     Πληροφορίες: Α.Κορκολιός
     Τηλέφωνο: 2103688092
     e-mail:akorkol@uoa.gr                                                                                                                   

                                                                                                   Αθήνα 11-12-2020     

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή  Ακαδ. Έτους 2020-2021» 

      Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση τους από το Υπουργείο Παιδείας, να αποστείλουν μέχρι και Παρασκευή 18.12.2020 συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση του Τμήματος, αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα δικαιολογητικά  που αναγράφονται σε αυτή (σε μορφή PDF θα διευκόλυνε την διαδικασία) στην ηλεκτρονική  διεύθυνση akorkol@uoa.gr

     Οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν  σε περίπτωση που εντοπισθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους.

    Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια επιτροπή μετεγγραφών  και εγκριθούν από την Συνέλευση του Τμήματος, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος για να ζητήσουν την διαγραφή τους από το προηγούμενο Τμήμα και για την ημερομηνία εγγραφής τους.

                                                                       Από τη Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε.                              

ΑΙΤΗΣΗ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ