Αρχική σελίδα » Πρακτικές Ασκήσεις » Πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης » Προγράμματα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης παρελθόντων ετών » Πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης 2018-2019

Πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης 2018-2019

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες φοιτητές να αποστείλουν άμεσα το ΑΦΜ τους στον κ. Δ. Καλλιάρα (dkalliaras@uoa.gr)

  • ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (word)
  • ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (word)
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (word)
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (word)
  • ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (word)
  • ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ (word)
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (word)
  • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ -ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (word)