Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μαθημάτων » ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2023-2024 Χειμερινού Εξαμήνου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2023-2024 Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση", Α΄ Εξαμήνου  (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση", Γ' Εξαμήνου  (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Α΄ Εξαμήνου  (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Γ΄ Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές»Α΄ Εξαμήνου(17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές», Γ΄ Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής», Ειδίκευση «Διδασκαλία και Μάθηση»,  Α΄& Γ΄ Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής», Ειδίκευση «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό», Α΄& Γ΄ Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων, Α΄ και  Γ΄ Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" Α΄και Γ' Εξαμήνου,  (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» Α΄ και Γ' Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ: "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Instructional Design For Online Distance Learning)", Α' Εξαμήνου, (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ: "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Instructional Design For Online Distance Learning)", Γ' Εξαμήνου, (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης», A΄ Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης», Γ' Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα ζητήματα ιστορικής, κοινωνιολογικής, λαογραφικής θεωρίας και έρευνας» A΄ και Γ' Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση", Α' Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση", Γ΄ Εξαμήνου (17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»Α' και Γ' Εξαμήνου(17-10-2023)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση», Γ΄ Εξαμήνου (17-10-2023)