Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μαθημάτων » ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2022-2023 Εαρινού Εξαμήνου


Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" Β΄Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" Δ΄Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Β΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές»Β΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» Β' Εξαμήνου2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών»  Β' & Δ΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση STEM και συστήματα εκπαιδευτικών ρομποτικών διατάξεων» Β'  & Δ΄ Εξαμήνου Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» Β΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» Β΄ & Δ΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ.  Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Instructional Design For Online Distance Learning) Β΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»

Ειδίκευση: «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης» Β΄ & Δ' Εξαμήνου, 2022-2023

Ειδίκευση: "Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση" Β' & Δ΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ειδίκευση: «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα ζητήματα ιστορικής, κοινωνιολογικής, λαογραφικής θεωρίας και έρευνας»  B΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ειδίκευση: «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Β΄ & Δ΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ειδίκευση: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Β΄ & Δ΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» 

Ειδίκευση: «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» Β΄ & Δ΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» Δ΄ Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) B΄ Εξαμήνου 2022-2023