Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μαθημάτων » ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2020-2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2020-2021


Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» A' Εξαμήνου, 2020-2021 (03-04-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.ΜΣ. "Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση" Ειδίκευση: "Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπάιδευση" Β' Εξαμήνου, 2020-2021 (16-03-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» B΄ Εξαμήνου, 2020-2021 (11-03-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση: «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης» Α΄ Εξαμήνου, 2020-2021 (11-03-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση: «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα ζητήματα ιστορικής, κοινωνιολογικής, λαογραφικής θεωρίας και έρευνας» B΄ Εξαμήνου, 2020-2021
(11-03-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση Ειδίκευση»: «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» B΄ Εξαμήνου, 2020-2021
(26-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση» Ειδίκευση: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» B΄ Εξαμήνου, 2020-2021 (26-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» B΄& Δ' Εξαμήνου, 2020-2021
(26-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Της Αγωγής» Ειδίκευση: "Διδασκαλία και Μάθηση", 
B΄ Εξαμήνου 2020-2021
(22-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Της Αγωγής» Ειδίκευση: "Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό", B΄& Γ' Εξαμήνου 2020-2021(22-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές»,  B΄ Εξαμήνου, 2020-2021 (22-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  B΄ Εξαμήνου, 2020-2021 (22-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" Β΄Εξαμήνου 2020-2021 (18-02-2021)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" Δ΄Εξαμήνου 2020-2021 (18-02-2021)