Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μαθημάτων » ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2020-2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων" Α΄Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ: "Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ: "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Instructional Design For Online Distance Learning)"  Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ: "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Instructional Design For Online Distance Learning)"  Γ' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ: "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ "Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών τεχνολογιών" Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα» Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα ζητήματα ιστορικής, κοινωνιολογικής, λαογραφικής θεωρίας και έρευνας» Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ   "Κοινωνική Νευροεπιστήμη,    Κοινωνική Παιδαγωγική και      Εκπαίδευση" Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ   "Κοινωνική Νευροεπιστήμη,    Κοινωνική Παιδαγωγική και      Εκπαίδευση" Β' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Διδασκαλία και Μάθηση"

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό",  Α' Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό",  Β' Εξαμήνου, 2020-2021 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ.  «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» Α'  Εξαμήνου 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ.  «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» Γ΄ Εξαμήνου 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  Α΄ Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Προσεγγίσεις»,  Α΄ Εξαμήνου, 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση" Β΄Εξαμήνου 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" Α΄Εξαμήνου 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" Γ΄Εξαμήνου 2020-2021