Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Microsoft Office365 Education

Οδηγίες για το Microsoft Office365 Education

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Διδακτικό, Διοικητικό Προσωπικό & Φοιτητές) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Office 365 Proplus, το οποίο μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

Για Macintosh προσφέρεται το MacOS Sierra 10.13.6 or later.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, στη διεύθυνση http://www.noc.uoa.gr.