Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση » Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας,

Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022

ΦΕΚ Τροποποίησης Ίδρυσης 3602/29-08-2020

ΦΕΚ Κανονισμού

ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Σπουδών 3650/02-09-2020

ΦΕΚ 6487 Τ.Β΄ 2021 Τροποποίηση Κανονισμού

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (01/06/2021)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (20-09-2021)

 

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2021 - 2022

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση