Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση » Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας,

Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023

ΦΕΚ Τροποποίησης Ίδρυσης 3602/29-08-2020

ΦΕΚ Κανονισμού

ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Σπουδών 3650/02-09-2020

ΦΕΚ 6487 Τ.Β΄ 2021 Τροποποίηση Κανονισμού

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (31/05/2022)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (26-09-2022)

 

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2022 - 2023

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (05-10-2022)

Αίτηση Εγγραφής (05-10-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (05-10-2022)