Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση » Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας,

Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

ΦΕΚ Τροποποίησης Ίδρυσης 3602/29-08-2020

ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Σπουδών 3650/02-09-2020

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (30/11/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

 

 

Επιτυχόντες 2020-21