Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » «Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education)

«Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education) 

Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025

ΦΕΚ 3923 Τ.Β΄2019 Ίδρυση

ΦΕΚ 269 Τ.Β΄2020 Κανονισμός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΚ 6487, τ. Β΄, 31.12.2021

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΦΕΚ 6139, τ. Β΄, 25.10.2023

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (22/05/2024)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (23/05/2024 έως 31/07/2024)


Πρόσκληση σε συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Ειδικεύσεις

Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» 

Ειδίκευση: «Ψυχοπαιδαγωγική  της  Ανάγνωσης,  Φιλαναγνωσία  και  Εκπαιδευτικό  Υλικό»