Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » «Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education)

«Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education) 

Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 2024

ΦΕΚ 3923 Τ.Β΄2019 Ίδρυση

ΦΕΚ 269 Τ.Β΄2020 Κανονισμός

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (03-04-2023)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (03/04/2023 έως 15/09/2023)


Πρόσκληση σε συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (18-09-2023)


Ειδικεύσεις

Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» 

Ειδίκευση: «Ψυχοπαιδαγωγική  της  Ανάγνωσης,  Φιλαναγνωσία  και  Εκπαιδευτικό  Υλικό»