Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική Και Εκπαίδευση»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Τ.Δ.Ε., Ιατρική Σχολή, Τμήμα Βιολογίας)

«Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική Και Εκπαίδευση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

ΦΕΚ_246_Β_2020 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Αφίσα Διατμηματικού ΠΜΣ

Προκήρυξη Διατμηματικού ΠΜΣ

Ιστοσελίδα Διατμηματικού ΠΜΣ

Παρατείνεται η κατάθεση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 15/09/2020 (22-07-2020)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 
(24-09-2020)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 στο ΔΠΜΣ :
«Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» 
(Social Neuroscience,  Social Pedagogy and Education) (08-10-2020)