Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική Και Εκπαίδευση»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Τ.Δ.Ε., Ιατρική Σχολή, Τμήμα Βιολογίας)

«Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική Και Εκπαίδευση»

 

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

Αφίσα Διατμηματικού ΠΜΣ

Ιστοσελίδα Διατμηματικού ΠΜΣ