Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική Και Εκπαίδευση»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Τ.Δ.Ε., Ιατρική Σχολή, Τμήμα Βιολογίας)

«Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική Και Εκπαίδευση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2022- 2023

ΦΕΚ_246_Β_2020 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Αφίσα Διατμηματικού ΠΜΣ

Προκήρυξη Διατμηματικού ΠΜΣ

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή pdf)

Ιστοσελίδα Διατμηματικού ΠΜΣ

Προθεσμίες υποβολής (16/05/2022 έως 12/09/2022)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2022 - 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (15-09-2022)

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2022 - 2023

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (27-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (27-09-2022)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (27-09-2022)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (27-09-2022)