Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

 Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 4002 Τ.Β΄2018

Κανονισμός

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (Rhetoric, Humanities and Education)» (07-10-2019)