Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

 Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021

 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 4002 Τ.Β΄2018

Κανονισμός

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

Παρατείνεται η κατάθεση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 18/09/2020 (28-07-2020)