Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

 Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021

 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 4002 Τ.Β΄2018

Κανονισμός

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (02-10-2020)


Επιτυχόντες


Κατάλογος Επιτυχόντων

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση