Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

 Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 4002 Τ.Β΄2018

ΦΕΚ 2637 Τ.Β΄2020 Κανονισμός

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (31-05-2022)

Έντυπο αίτησης (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (26-09-2022)


Επιτυχόντες

Κατάλογος Επιτυχόντων (04-10-2022)

Αίτηση Εγγραφής (04-10-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (04-10-2022)