Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Γενική παρουσίαση

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση πτυχιούχων των παιδαγωγικών τμημάτων και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής, σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία και στην έρευνα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.


Αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. είναι τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που συνθέτουν την κατάρτιση που παρέχεται στα παιδαγωγικά τμήματα και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την έρευνα και την επιστημονική μελέτη των αντίστοιχων πεδίων.


Τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. διακρίνονται στους εξής τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:


Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
 -«Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών,   Εκπαίδευση ενηλίκων - Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση) .
- «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας      της εκπαίδευσης.
- «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
     - «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική».
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
-«Διδακτική της Γλώσσας - Λογοτεχνία - Θέατρο και Εκπαίδευση».
-«Ιστορία και διδακτική της ιστορίας.. Λαογραφία και πολιτισμός»
-«Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας-    Μειονότητες-Παιδική Ηλικία»
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
-«Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των     Μαθηματικών)».
-«Πληροφορική στην Εκπαίδευση»
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
«Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».