Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Προσκλήσεις


Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Fabiano Costa Coelho (25-10-2023)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Παναγιώτη Ψώμου (25-10-2023)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κα. Ζωή Κρόκου (25-10-2023)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ.  Μαρία-Ιωάννα Αργυροπούλου (25-10-2023)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κα. Πάτρα Βλαχοπάνου (25-10-2023)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Ευάγγελο Κούταλη (25-10-2023)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κα. Ελένη Χατζόγλου (25-10-2023)

________________________________


Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Ευστάθιο Ξαφάκο (05-10-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Αικατερίνη Ντάφλου (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Ασημίνα Ρήγα (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Βασιλική Ιωαννίδη (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Χριστίνα Νομικού (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Εμμανουήλ - Στυλιανό Σκούφογλου (26-07-2022)

Δημόσια Υποστήριξη Μεταδιδακτορικών Διατριβών