Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Προσκλήσεις

 

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Ευστάθιο Ξαφάκο (05-10-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Αικατερίνη Ντάφλου (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Ασημίνα Ρήγα (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Βασιλική Ιωαννίδη (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από την κ. Χριστίνα Νομικού (26-07-2022)

Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Εμμανουήλ - Στυλιανό Σκούφογλου (26-07-2022)

Δημόσια Υποστήριξη Μεταδιδακτορικών Διατριβών