Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Επιτυχόντες/ούσες και Επιλαχόντες/ούσες ΠΜΣ

Επιτυχόντες/ούσες και Επιλαχόντες/ούσες ΠΜΣ

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Δ.Π.Μ.Σ.:
«Εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαδικτυακής (OnLine) εκπαίδευσης» (22-10-2020)Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διδακτική και δημοσιά κατανόηση των φυσικών επιστήμων και των ψηφιακών τεχνολογιών» (22-10-2020)


Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
Ειδίκευση: «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (21-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
Ειδίκευση: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
(21-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Δ.Π.Μ.Σ.:
«Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (19-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»
Ειδίκευση: «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση» (15-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»
Ειδίκευση: «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας» (15-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education)
Ειδίκευση: «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (14-10-2020)


Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education)
Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» (14-10-2020)


Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
«Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»
(12-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 στο ΔΠΜΣ :
«Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» 
(Social Neuroscience,  Social Pedagogy and Education) (08-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση»
Ειδίκευση: «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(“Adult Education. Continuing Education and Lifelong Learning”)
(28-09-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων  και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση»
Ειδίκευση: «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές» (“School Management and Development: Educational and Administrative Practices”) (28-09-2020)