Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικές Σπουδές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών


ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021 (31-05-2021)

Κατάθεση Εκθέσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακ. έτος 2020-2021 (01-06-2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδ. έτος 2020 - 2021

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ (14-10-2020)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (22-05-2020)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ  (Γ.Σ. 03-11-2020)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ (Γ.Σ. 03-11-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" (18-03-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» (01-03-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (01-03-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» (25-02-2021)