Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικές Σπουδές

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

                                                                                                    Αθήνα 16/05/2019

                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος να καταθέσουν στη Γραμματεία έως και Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019,Έκθεση Προόδου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10:30-13:30).

 

                                                                                        

                                                                                       Από τη Γραμματεία