Αρχική σελίδα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ  (Γ.Σ. 22-2-01, Π.Δ. 234/02, Φ.Ε.Κ. 213/13-9-02)

Το Θέατρο και η Αισθητική Αγωγή, με τη Λογοτεχνία και τη Γλώσσα, αποτελούν βασικούς τομείς διδασκαλίας και έρευνας στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τα προσφερόμενα μαθήματα, οι φοιτητές, μελλοντικοί αλλά και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της α/βάθμιας εκπαίδευσης, αποκτούν γνώσεις και κατάρτιση απαραίτητη για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματός τους.

Σε μεγάλο όμως μέρος, η θεωρητική γνώση οφείλει να συνδυάζεται με την πρακτική της εφαρμογή και η διδασκαλία να συνδυάζεται με την αντίστοιχη εμπειρία, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παιδεία και εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Αυτό το ρόλο αναλαμβάνουν να επιτελέσουν τα Εργαστήρια, τα οποία δημιουργήθηκαν σε όλους τους επιμέρους Τομείς του Π.Τ.Δ.Ε., οι δραστηριότητες των οποίων επικεντρώνονται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίζουν από τα διδασκόμενα μαθήματα. Το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, με κατεξοχήν πρακτικό πεδίο αναφοράς την ανάπτυξη εμπειρίας και πρακτικής εκ μέρους των φοιτητών στα πεδία έρευνας και διδασκαλίας του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών, από την ίδρυσή του επικεντρώθηκε σε ενέργειες βιωματικής μάθησης και εφαρμογής του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, αξιοποίησης των τεχνικών του δράματος στη διδασκαλία, ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, σε συνάρτηση πάντα προς τη γλωσσική και αισθητική εκπαίδευση των φοιτητών.

Παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, με τη διοργάνωση πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, σε συνεργασία με Εργαστήρια άλλων Α.Ε.Ι. και με επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς, ενώ δραστηριοποιήθηκε και στο χώρο των καθαρά καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενεργοποιώντας το έμψυχο δυναμικό του Τμήματος, αλλά κυρίως τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, υλοποιώντας τη θεωρητική γνώση για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, διοργάνωσε συστηματικά βιωματικά επιμορφωτικά σεμινάρια θεατρικής αγωγής για εκπαιδευτικούς, με στόχο την εφαρμογή και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην Εκπαίδευση, με φορείς τους άμεσα ενδιαφερόμενους, εκπαιδευτικούς της α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις δραστηριότητές του αυτές, το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, υπηρέτησε με συνέπεια τους λόγους που το δημιούργησαν αλλά και έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική του πορεία.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θόδωρος Γραμματάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

2013 – Συνέδριο «Πάμμουσος Παιδαγωγία»

 

FORUM ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 (ΦΕΚ: αρ. 213 τχ Α΄23/9/2002) με στόχο «την εφαρμογή και την υλοποίηση της αντίστοιχης θεωρητικής γνώσης και τη συμπλήρωση της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών» στη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, το Θέατρο, τα Εικαστικά και τη Μουσική, τομείς στους οποίους επικεντρώνει τις δραστηριότητές του, με έμφαση το Θέατρο και τη Λογοτεχνία.

Διευθυντής του Εργαστηρίου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, είναι  ο Θόδωρος Γραμματάς
(Γ.Σ. Τμήματος 28-11-2002), Kαθηγητής Θεατρολογίας.

Στο δυναμικό του Εργαστηρίου ανήκουν οι:

Θόδωρος Γραμματάς : Καθηγητής Θεατρολογίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου

Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου : Καθηγήτρια Ελληνικής

Λουίζα Κακίση – Παναγοπούλου : Καθηγήτρια Αισθητικής Αγωγής

Αθανάσιος Νάκας : Καθηγητής Γλωσσολογίας

Βίκυ Πάτσιου : Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Γεωργία Καλογήρου : Αν. Καθηγήτρια Διδακτικής της Λογοτεχνίας

Ευγενία Μαγουλά : Επίκ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας

Τάκης Τζαμαργιάς : Ε.Ε.ΔΙ.Π., Σκηνοθέτης

Μαίρη Ζώρα : Λέκτορας

Παναγιώτης Μανιάτης : Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Εξωτ. Συνεργάτης, Π.Δ. 407

Άβα Χαλκιαδάκη : Φιλόλογος