Αρχική σελίδα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστήμων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Γ.Σ. 22-2-01, Π.Δ. 234/02, Φ.Ε.Κ. 213/13-9-02)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: Μαρασλή 4, 10676, Αθήνα 
Τηλ. +30 210 3689566
 

Διευθυντής Εργαστηρίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρέα Κακάμπουρα

Μέλη Εργαστηρίου

Καθηγητής, Δημοσθένης Δασκαλάκης

Ομότιμος Καθηγητής, Χαράλαμπος Μπαμπούνης

Δρ. Γ. Θραψανιώτης ΕΔΙΠ

Συνεργάτες Εργαστηρίου

Δρ. Ελένη Βελώνη
Δρ. Χρήστος Δεληγιάννης
Δρ. Μυροφόρα Ευσταθιάδου
Δρ. Κατερίνα Παπασημάκη
Δρ. Βασίλης Φασούλης
Δρ. Αφροδίτη Νουνανάκη
Υπ. Δρ. Μαρία Γκούτη
Υπ. Δρ. Ιωάννα Κουφιώτη
Υπ. Δρ. Ευαγγελή Σαλταπίδα
Υπ. Διδάκτωρ Χρυσάνθη Κατσαρού
Υπ. Διδάκτωρ Δημήτρης Προύσαλης
Υπ. Διδάκτωρ Ιωάννα Φώκου
Υπ. Διδάκτωρ Σταυρούλα-Βίλλυ Φωτοπούλου

Διεύθυνση

Μαρασλή 4, Αθήνα
Τ.Κ.: 10676

Σκοπός του εργαστηρίου (Π.Δ. 234/2002, αρθρ. 1β)

Το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. περιλαμβάνει την Ιστορία, την Λαογραφία, την Κοινωνιολογία και τις Πολιτικές Επιστήμες για την εφαρμογή και την υλοποίηση της αντίστοιχης θεωρητικής γνώσης και συμπλήρωση της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών.   

Αποστολή του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών έχει ως αποστολή (Π.Δ. 234/2002, αρθρ. 2):

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.

β) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.  

γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.  

Έρευνες Εργαστηρίου

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF PEDAGOGY AND PRIMARY EDUCATION, NKUA & INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY, SASA 19-09-2023 έως 19-07-2027

Κακάμπουρα, Ρ. (επιμ.) (2023). Οι σύλλογοι ως φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ISBN: 978-618-82007-9-1, Αθήνα: Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ

Κακάμπουρα, Ρ. & Νουνανάκη, Α. (2023). Τα μιμίδια (memes) της πανδημίας COVID-19. Ψηφιακή Λαογραφία και Χιούμορ στα Ελληνικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, e-book, ISBN: 978-618-82007-8-4, Αθήνα: Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

ebook/ ΕΡΕΥΝΑ "ΑΡΧΕΙΟ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α.:
ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Σύγχρονες τάσεις στην παραγωγή Πολιτιστικού Προϊόντος για Παιδιά και Νέους στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2019)

Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012 (Απρίλιος 2012)

Έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Unicef
Διαθέσιμη στο: http://www.unicef.gr/pdfs/Children_in_Greece_2012.pdf

Εκδόσεις Εργαστηρίου

 

 • Κακάμπουρα, Ρ. (επιμ.) (2023).

Οι σύλλογοι ως φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ISBN: 978-618-82007-9-1, Αθήνα: Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ

 • Κακάμπουρα, Ρ. & Νουνανάκη, Α. (2023). 

Τα μιμίδια (memes) της πανδημίας COVID-19. Ψηφιακή Λαογραφία και Χιούμορ στα Ελληνικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, e-book, ISBN: 978-618-82007-8-4, Αθήνα: Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

 • Κακάμπουρα, Ρ. (επιστημονική επιμέλεια), Κασσαβέτη, Ο.-Ε. & Μπουγιούκος, Γ. (2021). 

Αρχείο Αφηγήσεων Ζωής του Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.: Έρευνα των κοινωνικών χαρακτηριστικών των αφηγητών/ριών και των τεχνικών στοιχείων των συνεντεύξεων, ebook, ISBN: 978-618-82007-3-9, Αθήνα: Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

 • Δασκαλάκης, Δ. & Γκίβαλος, Μ. (επιμ.) (2011). Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αθήνα: Α.Α. Λιβάνη.

Πρακτικά ημερίδας με τίτλο «Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού» που διοργάνωσε στις 4 Μαρτίου 2010 το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με την Κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές αγοράς εργασίας, μειονότητες - παιδική ηλικία»

 • Δασκαλάκης, Δ. (επιμ.) (2013). Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Υφιστάμενη Κρίση. Αθήνα: Παπαζήση.

Πρακτικά τετραήμερου (8 έως 11 Μαρτίου 2012) Σεμιναρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων που διοργάνωσε το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με άλλους φορείς με θέμα «Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Υφιστάμενη Κρίση».

 • Έκδοση 2014, Ιστορικά και Λαογραφικά Μελετήματα, Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές διαστάσεις, επιστημ. Επιμέλεια Χ. Μπαμπούνης/Ρ. Κακάμπουρα, τ. Α´, 178 σσ.
 • Μπαμπούνης, Χ. (επιμ.), Έκδοση Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου «Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και Πολιτισμός», το οποίο έγινε στις 13-14 Ιανουαρίου 2017, (υπό έκδοση), σσ. 440 c.

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Προγράμματα & Εφαρμογές Εργαστηρίων από την Πιλοτική Εφαρμογή & Νέες προτάσεις 2021:

536_ Πολιτιστική Κληρονομιά: Η περίπτωση του «κίτρου Νάξου» (iep.edu.gr)

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=95705

 
 

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών

 • ERASMUS+ PROGRAMME Project Number: 610134-EPP-1-2019-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP «HEALING: Developing a Multidisciplinary Diploma on Art Therapy in Health Education Staff Week».

Training workshop, National and Kapodistrian University of Athens, June 19th – 23th 2023 Athens, Greece.
Seminar on 21-06-2023 (with participation of the Director and collaborators of the Laboratory of Social Sciences): 14:00 – 15:00 Presentation: Module 10. Dr Rea Kakampoura, Associate Professor of Greek Folklore Studies, National and Kapodistrian University of Athens Title: "Intangible Cultural Heritage: Sociocultural, Political, Educational and Therapeutic Dimensions"
15:00 – 16:30 Workshop: Module 11. Christiana Katsarou, Dance teacher, PhD Candidate of Folklore Studies, NKUA Title: "Greek traditional dances"
16:30-18:00 Workshop: Module 12. Dimitris Prousalis, storyteller and teacher, PhD Candidate of Folklore Studies, NKUA Title: "Oral Storytelling in times of crisis: Aspects of Healing folktales in the 21st century"

HEALING Staff  Workshop Agenda-Greece - June 2023

HEALING Students Workshop Agenda - Greece - June 2023

 • 17 - 18 Μαΐου 2023, Προπύλαια, Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ, Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ειδίκευση: «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης» &
Ειδίκευση: «Κοινωνικές επιστήμες. Σύγχρονα ζητήματα ιστορικής, κοινωνιολογικής, λαογραφικής θεωρίας και έρευνας»

 • 14 Φεβρουαρίου έως 4 Απριλίου 2022
Επιμορφωτικό σεμινάριο, 2ος κύκλος (σε συνεργασία με το ΚΠΕ Δραπετσώνας):
«17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά:
η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια»

Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες
 
 • 17 Φεβρουαρίου - 18 Φεβρουαρίου 2022

PhD Colloquium των Πανεπιστημίων Bucharest, ΕΚΠΑ, Stockholm και Tübingen, στο πλαίσιο του προγράμματος του CIVIS Hub 2: Society, Culture, Heritage 2021-2022 με τίτλο:
“Potentials and Challenges of European Public Anthropology, Ethnology, Literary and Folklore Studies when engaging with contemporary problems in the 21st century” Πέμπτη 17.02.2022 και Παρασκευή 18.02.2022 μέσω zoom

Πρόγραμμα

Workshop presentation
 
 • 5 Νοεμβρίου - 7 Νοεμβρίου 2021

Το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ συνδιοργανώνει το συνέδριο “Λαϊκός πολιτισμός και Ψηφιακός Κόσμος. Για μια Ψηφιακή Λαογραφία”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μαζί με το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Πολιτισμικής Παιδείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
http://codf.aegean.gr/

 • 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019

Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ και το Φάρο Ποντίων με θέμα «Λαϊκή παράδοση του Πόντου: από το παρελθόν στο παρόν» (Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού) http://laikiparadosipontou.strangled.net:8081/

 • 5-7 Οκτωβρίου 2018

Συνέδριο με θέμα: "Η συμβολή των συλλόγων στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς", που συνδιοργανώνει το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ με τον Σύλλογο Μικρασιατών Πτολεμαΐδας "Η Μικρά Ασία", Πτολεμαΐδα.

 • 12 Μαΐου 2017

Συνδιοργάνωση με το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ ημερίδας με θέμα «Συναισθηματική Νοημοσύνη: εξερευνώντας τη λογική των συναισθημάτων». Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεγάλη Αίθουσα.

 • 13-14 Ιανουαρίου 2017

Συνδιοργάνωση με Ε.ΘΕ.Δ.Ι. Διεθνούς Συνεδρίου «Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και Πολιτισμός», Αθήνα. Πρακτικά υπό έκδοση.

 • 23 Μαρτίου 2016

Συνδιοργάνωση με τις συναφείς σε αυτό κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. (Κοινωνιολογίας, Ιστορίας, Λαογραφίας) του ΠΤΔΕ «Σεμιναρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων».

 • 25 Ιουνίου 2015

Παρατηρητήριο Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας, Ημερίδα με θέμα «Κρίση και Παιδική Ηλικία. Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 12 Ιανουαρίου 2015

-Συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας (ΕΘΕΔΙ) διάλεξης του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη Νούτσου, με θέμα «Επισκοπώντας αίτια, αφορμές και απολήξεις του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου». Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 31 Οκτωβρίου 2014

-Συνδιοργάνωση με την μεταπτυχιακή Κατεύθυνση «Κοινωνιολογία Εργασίας, πολιτικές αγοράς εργασίας-μειονότητες-παιδική ηλικία» του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ διάλεξης από τον Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Γ. Τσομπάνογλου με θέμα «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Leonardo CoopCampus και η σημασία του στην ανάπτυξη καινοτόμων δεξιοτήτων σε φορείς κοινωνικής οικονομίας».

 • 2014

-Συνδιοργάνωση με τις μεταπτυχιακές κατευθύνσεις «Κοινωνιολογία Εργασίας, πολιτικές αγοράς εργασίας-μειονότητες-παιδική ηλικία» και «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας. Λαογραφία και Πολιτισμός» Διήμερου Διεθνούς Σεμιναρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.

 • 5 Ιουνίου 2013

-Συνδιοργάνωση με το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, ημερίδας με θέμα «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Παιδική Ηλικία», Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 11 έως 14 Απριλίου 2013

Το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με το Research Center “Chilhoods.Societes” Wuppertal University, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, το European Sociological Association, Childhood Stream πραγματοποίησαν από 11 έως 14 Απριλίου 2013, Συνέδριο με θέμα: «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΕΠ.ΕΚ.).

 • 10 Μαΐου 2012

Ημερίδα με θέμα«Παιδική ηλικία και η Σημερινή Κρίση» 

 • 8 έως 11 Μαρτίου 2012

Σεμινάριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων με θέμα «Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Υφιστάμενη Κρίση» (“Social Sciences and the Current Crisis”)

Συνδιοργανωτές:

- Κατεύθυνση «Κοινωνιολογία Εργασίας,  πολιτικές αγοράς εργασίας - μειονότητες - παιδική ηλικία» και Κατεύθυνση «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία & Πολιτισμός» του Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου  Αθηνών.

- Research Committee Ten (RC10) “Participation, Organizational Democracy and  Self-Management”,  International Sociological Association (I.S.A.),

- Center for International Studies in Social Policy and Social Services,  Bergische     Universität,  Wuppertal,

- Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • 4 Μαρτίου 2010

Ημερίδα με θέμα «Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού» (σε συνεργασία με την Κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές αγοράς εργασίας - μειονότητες - παιδική ηλικία»)

Στο Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών λειτουργεί «Παρατηρητήριο Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας» με υπεύθυνο τον Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. Δημοσθένη Δασκαλάκη.