Αρχική σελίδα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστήμων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Γ.Σ. 22-2-01, Π.Δ. 234/02, Φ.Ε.Κ. 213/13-9-02)

Διεύθυνση: Τηλεμάχου 11, Αθήνα

Τ.Κ.: 11472

Διευθυντής Εργαστηρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Μπαμπούνης

Μέλη Εργαστηρίου

Καθηγητής Δημοσθένης Δασκαλάκης

Ρέα Κακάμπουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Θωμάς Μπαμπάλης, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεργάτες Εργαστηρίου

Χρήστος Δεληγιάννης

Ελένη Βελώνη

Δρ. Βασίλης Φασούλης

Γιώργος Μπουγιούκος

Βίκυ Αντωνοπούλου

Μαριαλένα Μαργαρώνη

Γεωργία Παναγιωτίδου

Σκοπός του εργαστηρίου (Π.Δ. 234/2002, αρθρ. 1β):

Το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. περιλαμβάνει την Ιστορία, την Λαογραφία, την Κοινωνιολογία και τις Πολιτικές Επιστήμες για την εφαρμογή και την υλοποίηση της αντίστοιχης θεωρητικής γνώσης και συμπλήρωση της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών.   

Αποστολή του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών έχει ως αποστολή (Π.Δ. 234/2002, αρθρ. 2):

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.

β) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.  

γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.  

δ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες

Έρευνες Εργαστηρίου

 •        Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012 (Απρίλιος 2012)
         Έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Unicef
         Διαθέσιμη στο: http://www.unicef.gr/pdfs/Children_in_Greece_2012.pdf
 •        Δασκαλάκης, Δ. (2012). Δυνητική Οργάνωση.

Εκδόσεις Εργαστηρίου

 • Δασκαλάκης, Δ. & Γκίβαλος, Μ. (επιμ.) (2011). Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αθήνα: Α.Α. Λιβάνη.

Πρακτικά ημερίδας με τίτλο «Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού» που διοργάνωσε στις 4 Μαρτίου 2010 το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με την Κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές αγοράς εργασίας, μειονότητες - παιδική ηλικία»

 • Πρακτικά τετραήμερου (8 έως 11 Μαρτίου 2012) Σεμιναρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων που διοργάνωσε το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με άλλους φορείς με θέμα «Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Υφιστάμενη Κρίση» (υπό έκδοση)

Συνέδρια - Ημερίδες Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών

 •  11 έως 14 Απριλίου 2013

Το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με το Research Center “Chilhoods.Societes” Wuppertal University, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, το European Sociological Association, Childhood Stream πρόκειται να πραγματοποιήσουν από 11 έως 14 Απριλίου 2013, Συνέδριο, με θέμα: «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΕΠ.ΕΚ.).

Πρόσκληση υποβολής Εργασιών

Call for Papers

 

 • 10 Μαΐου 2012

Ημερίδα με θέμα«Παιδική ηλικία και η Σημερινή Κρίση»

 

 • 8 έως 11 Μαρτίου 2012

Σεμινάριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων με θέμα «Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Υφιστάμενη Κρίση» (“Social Sciences and the Current Crisis”)

Συνδιοργανωτές:

-        Κατεύθυνση «Κοινωνιολογία Εργασίας,  πολιτικές αγοράς εργασίας - μειονότητες - παιδική ηλικία» και Κατεύθυνση «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία & Πολιτισμός» του Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου  Αθηνών.

-        Research Committee Ten (RC10) “Participation, Organizational Democracy and  Self-Management”,  International Sociological Association (I.S.A.),

-        Center for International Studies in Social Policy and Social Services,  Bergische     Universität,  Wuppertal,

-        Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας,     Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Seminar Program

 

 • 4 Μαρτίου 2010

Ημερίδα με θέμα «Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού» (σε συνεργασία με την Κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές αγοράς εργασίας - μειονότητες - παιδική ηλικία»)