Αρχική σελίδα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Διά Βίου Μάθησης και Επικοινωνίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Διά Βίου Μάθησης και Επικοινωνίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Διά Βίου Μάθησης και Επικοινωνίας

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
   
 

(Γ.Σ. 22-02-01, Π.Δ. 234/02, Φ.Ε.Κ. 213/13-9-2002)

Φ.Ε.Κ μετονομασίας 1528/15-05-21 τεύχος Β'

Η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου είναι υπό διαμόρφωση λόγω πρόσφατης μετονομασίας του

 

Διευθυντής

Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.

Διεύθυνση Εργαστηρίου: Μαρασλή 4, T.K. 10676, Αθήνα

τηλ. επικοινωνίας: 210 3689569

e-mail: tbabalis@primedu.uoa.gr

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σκοποί του Εργαστηρίου

Κύριους στόχους της δραστηριότητας του Εργαστηρίου από την έναρξη της λειτουργίας του, αποτελούν:

 • Η ανάπτυξη και προώθηση του ερευνητικού έργου στους γνωστικούς τομείς της συγκριτικής εκπαίδευσης, της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής, της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οργανισμών, της αξιολόγησης και της επιμόρφωσης.
 • Η ανάληψη και πραγματοποίηση μελετών και μελετών αξιολόγησης για λογαριασμό Ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ή άλλων οργανισμών.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
 • Η συμβολή στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των στελεχών της εκπαίδευσης και των στελεχών της δια βίου εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την αξιοποίηση καινοτομικών προσεγγίσεων και των νέων τεχνολογιών εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.
 • Η υποστήριξη του διδακτικού έργου σε μια σειρά μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και των λοιπών Ελληνικών Πανεπιστημίων (όπως έγινε στην περίπτωση του πιλοτικού δικτύου τηλεματικής με τα Π.Τ.Δ.Ε. των Πανεπιστημίων Πατρών και Κρήτης, για την από κοινού προσφορά προπτυχιακών μαθημάτων).
 • Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων επικοινωνίας με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. 
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε ό,τι αφορά στην παροχή διδακτικού έργου σε βάση αμοιβαιότητας.
 • Η παραγωγή και πιστοποίηση διδακτικού υλικού τόσο συμβατικού όσο και με τη μορφή πολυμέσων (multimedia).
 • Η ανάπτυξη αρχείου ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Η συμμετοχή σε επιστημονικά δίκτυα και προγράμματα που αναφέρονται στα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί το Εργαστήριο.
 • Η έκδοση ηλεκτρονικού και συμβατικού περιοδικού. Εκδίδεται ήδη σε συμβατική και από τον Φεβρουάριο του 2014 σε ηλεκτρονική μορφή η "Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση".

Οργανωτική δομή του Εργαστηρίου

Διευθυντής του Εργαστηρίου μέχρι το 2012 που συνταξιοδοτήθηκε ήταν ο Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2012 Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Κωνσταντίνος Φασούλης,  Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.

Από τον Μάιο του 2021 Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.

Τμήματα

Μελετών, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, Αξιολόγηση ποιότητας, Συγκριτικής εκπαίδευσης και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Στέγαση του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας μέχρι τον Ιούνιο του 2012 στεγάστηκε στον 1ο και τον 3ο όροφο μισθωμένου  κτηρίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, επί της οδού Χερσώνος 8 στην Αθήνα.     

Οι χώροι αποτελούνταν από:

 • Γραφείο διεύθυνσης και αίθουσα συνεδριάσεων των μελών του Εργαστηρίου.
 • Αίθουσα τηλεματικής χωρητικότητας 30 ατόμων, η οποία ήταν συνδεμένη με το ΑθηνάNet (το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο αποτελεί κλάδο του GUNet) με γραμμή 2 Mbps. Η αίθουσα ήταν πλήρως εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά μέσα και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων όσο και για τη διεξαγωγή συμβατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (διδασκαλιών, διαλέξεων, ομάδων εργασίας).
 • Μονάδα πολυμέσων και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, με δυνατότητες ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας συμβατικού οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, επιτραπέζιας τυπογραφίας, συγγραφής πολυμέσων, κατασκευής και συντήρησης δικτυακών τόπων, αναπαραγωγής ψηφιακού και συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Αρχείο εκπαιδευτικής πολιτικής στο οποίο υπήρχαν:

α. Νομοθετικά κείμενα της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής από το 1958.

β. Ολοκληρωμένη αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου για θέματα εκπαίδευσης, από το 1991 έως το 2004.

γ. Κείμενα (επιλογή) διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής.

δ. Εκδόσεις (σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή) του Δικτύου Eurydice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ε. Εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Unesco και του ΟΟΣΑ.

 • Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με πάνω από 500 τόμους ελληνικών και αγγλικών βιβλίων. Στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργούσε μικρό αναγνωστήριο στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι 2 Η/Υ με μόνιμη πρόσβαση στο Ίντερνετ, προς χρήση των μελών του Εργαστηρίου, των ερευνητών και των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συγκριτική Παιδαγωγική με Ειδίκευση σε Ζητήματα Ποιότητας στην Εκπαίδευση".

Από τον Ιούνιο του 2012 μεταστεγάστηκε στους χώρους του Μαρασλείου Διδασκαλείου (Μαρασλή 4) στο ισόγειο του εν λόγω κτηρίου σε αίθουσα 45 τ.μ. που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της διεύθυνσης του Εργαστηρίου, της βιβλιοθήκης του, των συνεδριάσεων των μελών του, της διεξαγωγής των μεταπτυχιακών μαθημάτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο υπόγειο του ιδίου κτηρίου στεγάζεται η αίθουσα τηλεματικής χωρητικότητας 25 ατόμων και το αρχείο του εργαστηρίου.

Τεχνολογική υποδομή του Εργαστηρίου

 • Σύνδεση με το Internet μέσω του δικτύου ΑθηνάNet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Εσωτερικό δίκτυο ταχύτητας 100 Μbps (Full Duplex).
 • 7 σταθμοί εργασίας. Σε όλους τους Η/Υ έχει  εγκατασταθεί το  Microsoft Office, ενώ σε κάποιους από αυτούς υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά όπως: SPSS 8.0, MS Front Page, Adobe Acrobat, Adobe Premier, Adobe Page Mill, Macromedia Director κ. ά.
 • Εποπτικά μέσα διδασκαλίας όπως: 2 προβολείς διαφανειών, 2 προβολείς βίντεο, 1 ψηφιοποιητής-προβολέας τρισδιάστατων αντικειμένων, συσκευή προβολή σλάιντς, τηλεόραση, βίντεο, DVD, μικροφωνική εγκατάσταση κ.λπ.
 • Μηχανογραφικός εξοπλισμός γραφείου (2εκτυπωτές, 1 φωτοτυπικό μηχάνημα, 2 σαρωτές).

Παροχή υπηρεσιών Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο έχει να παρουσιάσει πλούσια και πολυσχιδή δραστηριότητα τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο ερευνητικό πεδίο, όπως:

 • Έχει αναλάβει και έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια μακρά σειρά ερευνητικών έργων και μελετών αξιολόγησης σε διάφορους τομείς με χρηματοδότηση από το 1ο και 2ο ΕΠΕΑΕΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΥΠΕΠΘ και εποπτευόμενους φορείς του, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλους φορείς, όπως:

Μελέτες πραγματογνωμοσύνης

-        Μελέτη: «Αναμόρφωση του περιεχομένου και Βελτίωση των τρόπων παροχής σπουδών του κύκλου μαθημάτων Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών» (Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ), 2003-2007.

-        «Μελέτη συστημάτων εξ αποστάσεως διαχείρισης γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση των γνωστικών πεδίων του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, της Διεθνούς Εκπαίδευσης και των Ευρωπαϊκών Σπουδών στην εκπαίδευση» (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1999- 2000.

-        Μελέτη:      «Καταγραφή και διερεύνηση της επαγγελματικής κατάστασης των αδιόριστων αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων 1993 - 1997» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ I, "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα”), 1997-1998.

-        Μελέτη:      "Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης διαπανεπιστημιακού δικτύου για τις Διεθνείς Σπουδές στην εκπαίδευση και τη μελέτη διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων και καινοτομιών" (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ I, "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα"), σε συνεργασία με τα ΠΤΔΕ των Πανεπιστημίων Πατρών και Κρήτης με επισπεύδοντα του προγράμματος το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997-2000.

-         ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ, Έναρξη: 1/1/2019 Λήξη: 31/12/2021.
ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Life skills in the framework of inclusive education: necessity and benefits

-        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ, 
Έναρξη: 1/1/2019 Λήξη: 31/12/2021
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
School Bullying: psycho-pedagogical interventions and practices

-        Ερευνητικό Πρόγραμμα ’Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), 1997-1999.

-        Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Αποκέντρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Μελέτη σκοπιμότητας, οργανωτικής δομής και λειτουργίας Μορφωτικών Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης -ΜΟΚΕΣΕ- σε νομαρχιακό επίπεδο" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1998.

-        Ερευνητικό Πρόγραμμα "Κατάρτιση μητρώου προσοντούχων εκπαιδευτικών” (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου),1999.

 • Έχει κατά καιρούς συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Τμήμα Educational Policy Studies της Σχολής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Wisconsin στο Madison.
 • Έχει διοργανώσει σειρά σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

-        Διοργάνωση τον Ιανουάριο του 2003 σειράς δέκα διαλέξεων με ομιλητές τους καθηγητές του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Education), Robert Cowen και Jagdish Gundara.

-        Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών των Κέντρων Επιμόρφωσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) (13 Δεκεμβρίου 2003, Ξενοδοχείο Τιτάνια) στο πλαίσιο του έργου εσωτερικής αξιολόγησης της δράσης των ΚΕΕ. Το έργο ολοκληρώθηκε με την τελική μελέτη / οδηγό αξιολόγησης των κέντρων, που καταρτίστηκε από το Εργαστήριο.

-        Σειρά διαλέξεων από τον Καθηγητή Andy Green (Institute of Education, University of London) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

-        Διοργάνωση κύκλου μαθημάτων Jean Monnet, (Φεβρουάριος – Μάιος 2008/ Φεβρουάριος – Μάιος 2009), με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οργανωτική υποστηρικτική συνδρομή του Εργαστηρίου. Στον κύκλο μαθημάτων Jean Monnet με τίτλο «Σπουδές, Εργασία και Καθημερινότητα σε μια Ενωμένη και Συνεκτική Ευρώπη: Συγκριτική Θεώρηση», τον οποίο παρακολούθησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδαξαν πανεπιστημιακοί καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή Δημήτρη Ματθαίου.

Συνέδρια – ημερίδες:

 • Συνδιοργάνωση, μαζί με την Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, του 23ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης (Comparative Education Society in Europe – CESE) (7-10 Ιουλίου 2008, Ξενοδοχείο Τιτάνια). Στο συνέδριο που είχε τίτλο «Changing Landscapes, topographies and scenarios. Educational policies, schooling systems and higher education» συμμετείχαν περισσότεροι από διακόσιοι σύνεδροι από πενήντα χώρες του κόσμου.
 • Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων) με θέμα «Παγκοσμιοποίηση, Παιδεία και Τεχνολογία στη Νέα Κοσμόπολη: Διλήμματα και Προβληματισμοί για την Ελλάδα».
 • Ημερίδα – τιμητική εκδήλωση για τον Ανδρέα Καζαμία, με θέμα «Εκπαιδευτική πολιτική και το μέλλον της ανθρωπιστικής παιδείας» (20 Νοεμβρίου 2003).
 • Ημερίδα με θέμα «Το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα ως μεταρρυθμιστικό πρότυπο για την Ελλάδα: Η αποθέωση του συγκριτικού επιχειρήματος ή ‘τι Λωζάννη, τι Κοζάνη;’» (3 Νοεμβρίου 2005).
 • Ημερίδα με θέμα «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Η ευρωπαϊκή εμπειρία» (9 Μαρτίου 2007). Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις τους Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί, ειδικοί σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
 • Ημερίδα με θέμα «Σχολική Βία: Αίτια, μορφές και τρόποι αντιμετώπισης» (29 Νοεμβρίου 2007), με ομιλητές πανεπιστημιακούς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών και φοιτητών, ενώ τις εισηγήσεις ακολούθησε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
 • Διοργάνωση ημερίδας – σεμιναρίου ειδικών, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Φινλανδίας και το Ίδρυμα Ευγενίδου, με θέμα «Στον αστερισμό του PISA: Οι φυσικές επιστήμες στο ελληνικό και το φινλανδικό σχολείο. Μια κριτική και συγκριτική θεώρηση». Στην ημερίδα συμμετείχαν με κεντρικές ομιλίες πανεπιστημιακοί και στελέχη της εκπαίδευσης από την Φινλανδία, καθώς και Έλληνες πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας (12-14/3/2010) με θέμα: «Η επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κριτική και συγκριτική θεώρηση».

Έκδοση επιστημονικού περιοδικού

Τέλος, ξεχωριστή θέση στη δράση του Εργαστηρίου τα τελευταία δέκα χρόνια κατέχει η έκδοση, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης του εξαμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού "Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση".