Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Επιτροπή Ιστοσελίδας

Χαλκιά Κρυσταλλία (συντονίστρια) 

 

Καθηγήτρια

 

kxalkia@primedu.uoa.gr

Γαλανάκη Ευαγγελία

 

Καθηγήτρια

 

egalanaki@primedu.uoa.gr

Καλογήρου Γεωργία (Τζίνα)

 

Καθηγήτρια

   gkalog@primedu.uoa.gr

Μαυρικάκη Ευαγγελία 

 

Επίκ. Καθηγήτρια

 

emavrikaki@primedu.uoa.gr

Γαλάνη Αποστολία

 

Επίκ. Καθηγήτρια

 

ligalani@primedu.uoa.gr &  lia.galani@gmail.com

Διαχειριστής και Δημιουργός Ιστοτόπου

 Ευστράτιος Καπότης     

 

 Διδάκτωρ

   

 ekapotis@phys.uoa.gr