Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΤΔΕ » ΕΚΤΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι» και «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Εξέλιξη Μαθηματικής Επιστήμης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "θεωρία των Αριθμών"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία", "Αγωγή του Λόγου και της Ομιλίας"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "Νεοελληνική Λογοτεχνία:Ποίηση και Πεζογραφία", "Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους", "Ρεαλισμός και Μυθοπλασία", "Νεοελληνική Πεζογραφία στον 20 Αιώνα. Η Νοσταλγία της Εφηβείας"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Φυσικές Επιστήμες Ι : Φυσική"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "Διδακτική των Μαθηματικών Ι" και "Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Διδακτική της Γλώσσας"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Σύγχρονη Πεζογραφία:Τάσεις και Προσανατολισμοί"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Διδακτικής του Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά", "Λογοτεχνία και Εκπαίδευση", "Το Βιβλίο στην Εκπαίδευση"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Διδακτική της Λογοτεχνίας: Θεωρία και Πράξη"

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση Ι" και Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική Άσκηση ΙΙ"