Αρχική σελίδα » Προβολή των νέων

Προβολή των νέων

07.12.2017

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία» (αλλαγή χώρου μαθήματος αναπλήρωσης και αναβολή μαθήματος)

07/12/2017


Θέμα: ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 08.12.2017 ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 15.12.2017

Το μάθημα (συμπληρωματικό) αναπλήρωσης που έχει προγραμματισθεί για την Παρασκευή 08.12.2017 και ώρα 12.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, Αίθουσα Α7 - Ισόγειο, αντί της Αίθουσας ΑΔ του Κτιρίου του Νέου Χημείου που είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Το μάθημα (συμπληρωμστικό) αναπλήρωσης που έχει προγραμματισθεί για την Παρασκευή 15.12.2017 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15.01.2018 και ώρα 15.00-18.00, στην Αίθουσα ΑΔ του Νέου Χημείου.  

                                                                                                                                                      Ο Διδάσκων

                                                                                                                          Καθηγητής  Δημοσθένης  Δασκαλάκης