Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » «Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education) Κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό»

«Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education) Κατεύθυνση:

«Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό»

(Reading education, reading promotion and educational material development)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2019-2020 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ 2019-2020 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ EUROPASS -ΠΜΣ