Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

Κανονισμός

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Παράτασης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για το  Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (04/09/2018)

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (02/10/2018)

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»: πίνακες επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών και ημερομηνίες εγγραφής (11/10/2018)

Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης και σχετικό ΦΕΚ (29/10/2018)