Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

Κανονισμός

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)