Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

Προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Παράτασης υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) (30/03/2018)

Ημέρα, ώρες και τόπος συνέντευξης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (05/07/2018)

Επείγουσα Ανακοίνωση: Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (χρόνος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων) (21/09/2018)

Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών, ημερομηνίες εγγραφής (25/09/2018)

Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης και σχετικό ΦΕΚ (19/10/2018)