Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

Προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

ΦΕΚ 4 Δεκεμβρίου 2015 (Αρ. Φύλλου 2619)

Παράτασης υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) (30/03/2018)