Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » ΔΔΠΜΣ: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών STEM στην Εκπαίδευση

Διαπανεπιστημιακό−Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση

 

Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Πρόσκληση

Προκήρυξη

Παράταση προκήρυξης συμμετοχής 2017-2018

Διεθνές Συνέδριο 2nd International Conference on Innovating STEM Education (22-24 Ιουνίου 2018)


Ιστοσελίδα  του Προγράμματος (http://stemeducation.upatras.gr/)