Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » ΔΔΠΜΣ: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών STEM στην Εκπαίδευση

Διαπανεπιστημιακό−Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση

 

Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Πρόσκληση

Προκήρυξη

Παράταση προκήρυξης συμμετοχής 2017-2018


Ιστοσελίδα  του Προγράμματος (http://stemeducation.upatras.gr/)