Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Αναμορφωμένο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»

Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»

Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ  4317 Τ.Β΄2018

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 5833 Τ.Β΄2018

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (16/05/2022 έως 15/09/2022)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  (22-09-2022)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2022-23

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (10-10-2022)

Αίτηση Εγγραφής (10-10-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (10-10-2022)