Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής

 «Ψυχολογία ΑμΕΑ – Οργανωσιακή Ψυχολογία»

                

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: as_antoniou@primedu.uoa.gr, antoniou.as2018@gmail.com

Τηλέφωνο: 210-3688 535, 210-3688 541

Διεύθυνση:

Ιπποκράτους 20,106 80 – Aθήνα


 

ENGLISH CV

   

Σπουδές

 • Πτυχίο Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή - ΕΚΠΑ
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή - ΕΚΠΑ
 • Μάστερ Eκπαίδευσης (Μ.Εd.) στην Ειδική Αγωγή (Σχολή Αγωγής, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία)
 • Μάστερ Φιλοσοφίας (M.Phil.) στην Ειδική Αγωγή - Παιδαγωγική Ψυχολογία (Σχολή Αγωγής, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία)
 • Διδακτορικό (Ph.D) στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και την Ψυχολογία της Εργασίας - Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου του Μάντσεστερ (UMIST) - Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 • Διδακτορικό (Ph.D) στην Ψυχολογία (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία)
 • Διδακτορικό (Ph.D) στη Φιλοσοφία (Φιλοσοφική Σχολή - ΕΚΠΑ)
 • Μεταδιδακτορικό (Pοstdoc), Ιατρική Σχολή – ΕΚΠΑ

 

Επιμόρφωση

 • Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σεμιναριακών προγραμμάτων όπως: «Η ακαδημαϊκή φιλοσοφία στην Ελλάδα», «Κοινωνιολογία και φιλοσοφία της Ιατρικής», «Ελληνική Αρετολογία» και «Η ηθική φιλοσοφία των Ελλήνων», που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Φιλοσοφίας και την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
 • Παρακολούθηση 8 σεμιναριακών κύκλων όπως τα ετήσια σεμινάρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (στα πεδία της Στατιστικής, της Θεωρίας της Ιστορίας, της Δυτικής και Βυζαντινής Διπλωματίας, της Ιστορικής Γεωγραφίας) και της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας, κ.ά.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής και Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Διευθυντής του Οργανισμού «Επάνοδος» του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Ειδικός Σύμβουλος - Ψυχολόγος στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ),
 • Λέκτορας (βάσει του ΠΔ 407/80) στο Π.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ,
 • Λέκτορας (επί συμβάσει) στο ΕΚΠΑ (προπτυχιακό και/ή μεταπτυχιακό επίπεδο):

-Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Ψυχολογίας, βάσει του ΠΔ 407/80)
-Φιλοσοφική Σχολή (Τομέας Φιλοσοφίας, βάσει του ΠΔ 407/80)
-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
-Ιατρική Σχολή

 • Διδάσκων (επί συμβάσει):

Α) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Ευρωπαϊκό Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργανωτική & Οικονομική Ψυχολογία,
Β) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομείς: i) Κοινωνιολογίας, ii)  Βιομηχανικής Υγιεινής και iii) Οικονομικών της Υγείας),
Γ) στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Δ) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ.

 • Καθηγητής (επί συμβάσει) στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρώην ΣΕΛΕΤΕ) στα:

α) Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων-ΕΠΠΑΙΚ,
β) Τομέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΤΕ) και
γ) Πρόγραμμα Ειδίκευσης Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού  (Π.Ε.ΣΥ.Π.),

 • Εκπαιδευόμενος Ψυχολόγος σε Κέντρο Υγείας, Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψυχικές διαταραχές, ευεξία και αγχώδεις διαταραχές παιδιών και εφήβων,
 • Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά - μαθητές υψηλής ευφυΐας και ακαδημαϊκής επίδοσης,
 • Πρόληψη και διαχείριση ψυχοκοινωνικού στρες κατά την παιδική και εφηβική ηλικία,
 • Ψυχική υγεία εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και ιατρικού προσωπικού,
 • Ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία,
 • Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά στο χώρο της εκπαίδευσης,
 • Ψυχολογία οργανωσιακής υγείας και επιχειρησιακή συμπεριφορά,
 • Ηθικά ζητήματα σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα

Διδασκαλία μαθημάτων στο ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ

Α) Προπτυχιακό επίπεδο

    α) Κοινωνική ψυχολογία

    β) Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και εφήβων

    γ) Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά στην εκπαίδευση

    δ) Ψυχολογία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

    ε) Ψυχολογία προσωπικότητας, ατομικών διαφορών και αποκλίσεων

 

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο

 

    α)   Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

    β)   Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων

    γ)   Ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα

    δ)   Αντιμετώπιση ψυχικών & νοητικών διαταραχών παιδιών και εφήβων                                                      

    ε)   Παιδοψυχιατρική και ψυχοπαθολογία του παιδιού

  στ)  Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση ΑμΕΑ

    ζ)    Θέματα ειδικής αγωγής - Ψυχολογία μάθησης και ΑμΕΑ

    η)   Μειονότητες και παρεκκλίνουσα παιδική ηλικία

    θ)   Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικία

 

Άλλα πλαίσια διδασκαλίας

(εκτός της Σχολής Επιστημών της Αγωγής)

 

α) Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας,

β) Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας,

γ) Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας

δ) Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

ε) Ιατρική Σχολή

στ) Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

ζ) Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομικής

 

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες (τρέχουσες & παρελθούσες)

 • Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Υπεύθυνος του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών και ψυχολογικών  τεχνικών », Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΚΕΔΙΒΙΜ,
 • Αντιπρόεδρος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Διευθυντής του εργαστηρίου Κοινωνικής-Οργανωσιακής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών της «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)» και «Σχολικής Ψυχολογίας»,
 • Μέλος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) με αντικείμενο: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», 
 • Διευθυντής του εργαστηρίου Λογοθεραπείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε 16 συνέδρια και Οργανωτής/Συντονιστής 6 συμποσίων,
 • Μέλος της Επιστημονικής/Οργανωτικής επιτροπής 15 συνεδρίων,
 • Εκλεγμένος συντονιστής (για τρεις θητείες) του Κλάδου Οργανωτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ),
 • Αξιολογητής στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. (εσωτερικού και εξωτερικού) για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές,
 • Συντονιστής επιτροπής για την αποτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψήφιων σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης,
 • Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ,
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώνστα, Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων ως Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Τομέα και Γ. Γραμματέας,
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αικατερίνη Κασιμάτη,
 • Συντονιστής Ευρωπαϊκού Ερευνητικού: Συντονιστής σε ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, Συμμετοχή σε 2 διεθνή μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα και Συμμετοχή σε 8 ελληνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών περιοδικών, όπως:  Stress and Health, Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικός Λόγος, Dialogues in clinical neuroscience & mental health.
 • Μέλος εταιρειών/ενώσεων, όπως:  Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος κ.ά.

 

 • Επιστημονικός συνεργάτης:

α) στο Διεθνές Κέντρο Μελέτης της Εργασιακής και Ψυχικής υγείας στο Duesseldorf της Γερμανίας,

β) στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ,

γ) στο τμήμα Εργασιακής Ιατρικής και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»,

δ) στην Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων  «Αγία Σοφία» κ.ά.

 

 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, όπως:

-Journal of Managerial Psychology

-Personality and Individual Differences

-Stress and Health

-Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής

-Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

-Παιδαγωγικός Λόγος

-Μέντωρ

-Ψυχολογία

 

 • Διακρίσεις:

α) A’ Πανελλήνιο βραβείο φιλοσοφικού δοκιμίου από την Ελληνική  Φιλοσοφική  Εταιρεία (ΕΦΕ),

β) Α’ Πανελλήνιο βραβείο ιστορικής πραγματείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

γ) Υποτροφία από το Ίδρυμα Ελευθερίου και Ελένης Βενιζέλου (Λονδίνο) και

δ) Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο UMIST της Μεγ. Βρετανίας.

 

Δημοσιεύσεις

5 βιβλία και άνω των 150 δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Άνω των 1.700 διεθνών ετεροαναφορών με h-index 16

(Google scholar/2-12- 2019)

(Ta πλήρη κείμενα βρίσκονται στο: https://uoa.academia.edu/AlexandrosStamatiosAntoniou)

 

 • Διευθυντής Θεματικών Σειρών Έκδοσης:
 1. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
 2. Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.  Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 3. Ψυχολογίας της Υγείας και Ψυχοσωματικής Ιατρικής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
 4. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

 

 • Επιστημονική Επιμέλεια -11- διεθνών συλλογικών τόμων:

 

 1. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (Eds.) (2005). Research Companion to Organizational Health Psychology. Northampton, USA: Edward Elgar.
 2. Antoniou, A.-S., Cooper, C. L., Chrousos, G. P., Spielberger, C. D., & Eysenck, M. W. (Eds.) (2009). Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health. Northampton, USA: Edward Elgar.  
 3. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (Eds.) (2011). New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine. Burlington, USA: Gower.
 4. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (Eds.) (2013). The Psychology of the Recession on the Workplace. Northampton, USA: Edward Elgar.
 5. Antoniou, A.-S., & Kirkcaldy, B. D. (2013). Education, Family and Child & Adolescent Health. Athens: Diadrassi Publications.
 6. Antoniou, A.-S. (2014). Current Perspectives in Occupational Health Psychology. Nicosia: Broken Hill Publishers Ltd.
 7. Antoniou, A.-S. (2014). Promoting Work Well-being: Professional Burnout & Occupational Stress. Nicosia: Broken Hill Publishers Ltd.
 8. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (2015). Coping, Personality and the Workplace: Responding to Psychological Crisis and Critical Events. Burlington, USA: Gower.
 9. Burke, R., Cooper, C. L., & Antoniou, A.-S. (2015). The Multi-generational and Aging Workforce - Challenges and Opportunities. Northampton, USA: Edward Elgar.
 10.  Antoniou, A.-S., Burke, R. J., & Cooper, C. L. (2017). The Aging Workforce: Individual, Organizational and Societal Challenges. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.
 11. Antoniou, A.-S., Cooper, C. L. & Gatrell, C. (2019). Women, Business and Leadership: Gender and Organisations. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

 

 • Επιστημονική Επιμέλεια στα ελληνικά διεθνών τόμων: (ενδεικτικά)

 

 1. Coolican, H. (2008). Ψυχολογία της εργασίας (Α.-Σ. Αντωνίου, Επιμ. & Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Σειρά: Εφαρμοσμένη Ψυχολογία).
 2. Banyard, P. (2008). Ψυχολογία της υγείας (Α.-Σ. Αντωνίου, Επιμ. & Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Σειρά: Εφαρμοσμένη Ψυχολογία).
 3. Yukl, G. (2009). Η ηγεσία στους οργανισμούς (Α.-Σ. Αντωνίου, Επιμ. & Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 4. Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). Πώς να αντιμετωπίσετε την επαγγελματική εξουθένωση (Α.-Σ. Αντωνίου, Επιμ. & Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 5. Αντωνίου, Α.-Σ., & Cooper, C. L. (Eπιμ.) (2006). Αποτελεσματική Διαχείριση Εργασιακού Στρες (Stress Management). Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 6. Greenberg, J., & Baron, R.A. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. (Α.-Σ. Αντωνίου, Επιμ. & Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 7. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Wegner, D. M., & Noch, M.K. (2018). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Επιστ. Επιμ.  Σ. Βοσνιάδου, Α.- Σ. Αντωνίου, Μ. Δαφέρμος, Φ. Καργόπουλος, Ε. Καραδήμας κ.ά.).  (Μεταφρ. Ε. Κοππάση, Γ. Δαβανέλου, Σ. Χαρτζίδης). Αθήνα: Gutenberg.
 8. Smith, D.D., & Tyler N. C. (2019) Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Φέρνοντας την Αλλαγή. (Επιστ. Επιμ. Α.-Σ. Αντωνίου). (Μεταφρ. Α. Γρίβα). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 

   Α) Βιβλία

 1. Αντωνίου, Α.-Σ. (2006). Εργασιακό Στρες 
  Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.
 2. Αντωνίου, Α.-Σ. (2006). Η Εργασιακή Υγεία των Νοσοκομειακών Γιατρών.
  Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.
 3. Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Ψυχολογία Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
  Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 4. Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά
  Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 5. Αντωνίου, Α.-Σ. (2016). Ηθική των Επιχειρήσεων
  Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.


  B) Κεφάλαια σε βιβλία (μόνο στην αγγλική)

 6. Antoniou, A.-S. (2005). Emotional intelligence and transformational leadership. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Research Companion to Organizational Health Psychology (pp. 633-655). Northampton, USA: Edward Elgar.
 7.  Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2009). Immigration, unemployment and career counseling: a multicultural perspective. In A.-S. Antoniou, C. L. Cooper, G. P. Chrousos, C. D. Spielberger, & M. W. Eysenck (Eds.), Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health (pp. 311-327). Northampton, USA: Edward Elgar.
 8.  Armaou, M., & Antoniou, A.-S. (2011). The changing world of work and occupational health. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp. 43-61). Burlington, USA: Gower.
 9. Koutsoumari, M., & Antoniou, A.-S. (2011). Self-efficacy as a central psychological  capacity within the construct of positive organizational behavior: its impact on work. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp. 147-168). Burlington, USA: Gower.
 10. A.-S. Antoniou, Dalla, M., Kashahu, L., Karaj, Dh., Michailidis, G., & Georgiadi, E. (2013). Socioeconomic adversity and family stressors in relation to school achievement among Greek, Serbian and Albanian students.  In A.-S. Antoniou, & C. L. Cooper (Eds.), The Psychology of the Recession on the Workplace (pp. 23-41). Northampton, USA: Edward Elgar.
 11.  Polychroni, F., Antoniou, A.-S., & Kotroni, C. (2013). Social, emotional and motivational aspects of learning disabilities: challenges and responses. In A.-S. Antoniou & B. D. Kirkcaldy (Eds.), Education, Family and Child & Adolescent Health (pp. 93-119). Athens: Diadrassis.
 12. Antoniou, A.-S., Ntalla, I., & Woollard, V. (2013). Discussing museum learning practices for children with disabilities. In A.-S. Antoniou & B. D. Kirkcaldy (Eds.), Education, Family and Child & Adolescent Health (pp. 277-292). Athens: Diadrassis.  
 13. Antoniou, A.-S., & Mitsopoulou, E. (2015). Coping strategies and personality dimensions of teachers in primary and secondary education. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Coping, Personality and the Workplace: Responding to Psychological Crisis and Critical Events (pp. 209-228). Burlington, USA: Gower.
 14. Antoniou, A.-S., Mitsopoulou, E., & Chrousos, G.  (2015). Psychosocial factors and suicidal behavior in adolescents. In B. Kirkcaldy (Ed.), Promoting Psychological Wellbeing in Children and Families (pp. 154-171). New York: Palgrave Macmillan.
 15. Antoniou, A.-S., & Armaou, M. (2016). Investigating teachers' well-being and the role of resilience. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Coping, Personality and the Workplace. Responding to Psychological Crisis and Critical Events (pp. 177-191). Burlington, USA: Gower Publishing Company
 16. Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2016). Stress, coping and drug abuse of high achieving students: the role of personality traits. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Coping, Personality and the Workplace. Responding to Psychological Crisis and Critical Events (pp. 211-222). Burlington, USA: Gower Publishing Company.
 17. Antoniou, A.-S., & Garyfallaki, A. (2016). The role of personality traits in the perception of occupational stress and the coping style of teachers: A few points to consider. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Coping, Personality and the Workplace. Responding to Psychological Crisis and Critical Events (pp. 195-209). Burlington, USA: Gower Publishing Company.
 18. Antoniou, A.-S., & Mitsopoulou, E. (2016). Coping strategies and personality dimensions of teachers in primary and secondary education. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Coping, Personality and the Workplace. Responding to Psychological Crisis and Critical Events (pp. 223-236). Burlington, USA: Gower Publishing Company.
 19. Antoniou, A.-S., & Theodoritsi, I. (2017). Mental health of the aging workforce.  In A.-S. Antoniou, R.J. Burke & C.L. Cooper (Eds.), The Aging Workforce Handbook. Individual, Organizational and Societal Challenges (pp. 1-25). Bingley UK: Emerald Group Publicing.
 20. Dalla, M., & Antoniou, A.-S. (2017). Successful aging in the workplace: A comparison study of native Greeks, Pontic Greeks, and Albanian immigrants. In A.-S. Antoniou, R.J. Burke & C.L. Cooper (Eds.), The Aging Workforce Handbook. Individual, Organizational and Societal Challenges (pp. 59-83). Bingley UK: Emerald Group Publicing.
 21. Drosos, N., & Antoniou, A.-S. (2017). Subjective psychological well-being of the aging workforce in times of economic crisis: The case of Greece. In A.-S. Antoniou, R.J. Burke and C.L. Cooper (Eds.), The Aging Workforce Handbook. Individual, Organizational & Societal Challenges (pp. 85-107). Bingley UK: Emerald Group Publicing.
 22. Schroder, H., Flynn, M., Klassen, T., Antoniou, A.-S., & Mark, M.-J. (2017). Population aging and labor market policy in Germany, the United Kingdom, Japan, and the Republic of Korea: The effects of institutional context on old age employment. In A.-S. Antoniou, R.J. Burke & C.L. Cooper (Eds.), The Aging Workforce Handbook. Individual, Organizational and Societal Challenges (pp. 109-134). Bingley UK: Emerald Group Publicing.
 23. Gioumouki, M., Smaili, D., Antoniou, A.-S., & Babalis, T. (2018). Single-parent families: School behavioral problems and school interventions. In T.K. Babalis, Y. Xanthacou and M. Kaila (Eds.), Single-Parenting in the 21st Century: Perceptions, Issues and Implications (pp.185-210). New York, USA: Nova Science Publishers.
 24. Theodoritsi, I., Daliana, N., & Antoniou, A.-S. (2018). The mental health of single-parent families in relation to psychological, societal and financial parameters. In: T.K. Babalis, Y. Xanthacou and M. Kaila (Eds.), Single-Parenting in the 21st Century: Perceptions, Issues and Implications (pp.77-101). New York, USA: Nova Science Publishers.


  Γ) Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 25. Antoniou, A.-S. (1999). Personal traits and professional burnout in health professionals. Archives of Hellenic Medicine, 16, 20-28.
 26. Antoniou, A.-S., Polychroni, F., & Walters, B. (2000). Sources of stress and professional burnout of teachers of special educational needs in Greece. Proceedings of the Ιnternational Conference of Special Education, ISEC 2000, Manchester, 24-28 July 2000, UK (isec2000.org.uk/abstracts/papers_p).
 27. Antoniou, A.-S., Davidson, M.J. & Cooper, C.L. (2003). Occupational stress, job satisfaction and health state in male and female junior hospital doctors in Greece. Journal of Managerial Psychology, 18, 592-621.
 28. Panagiotakos, D. B., Chrysohoou, C., Pitsavos, C., Antoniou, A.-S., Vavouranakis, E., Stravopodis, P., Moraiti, A. D., Stefanadis, C. I. & Toutouzas, P. K. (2003). The association between occupational stress and the risk of developing acute coronary syndromes: The CARDIO2000 Study. Central European Journal of Public Health, 11, 25-30.
 29. Antoniou, A.-S., Polychroni, F. & Vlachakis, N. (2006). Gender & age differences in occupational stress and professional burnout between primary and high-school teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology, 21, 682-690.
 30. Antoniou, A.-S.,  Davidson, M. J., & Cooper, C. L. (2008). A qualitative study investigating gender differences in primary work stressors of Greek hospital doctors. The Qualitative Report, 13, 456-473.
 31. Antoniou, A.-S., Polychroni, F., & Kotroni, C. (2009). Working with students with special educational needs in Greece: Teachers’ stressors and coping strategies, International Journal of Special Education, 24, 100-111.
 32. Karanika-Murray, M., Antoniou, A.-S., Michaelides, G., & Cox, T. (2009). Expanding the risk assessment methodology for work-related health: A technique for incorporating multivariate curvilinear effects. Work & Stress, 23, 99-119.
 33. Makri, E., Hantzi, A., & Antoniou, A.-S. (2012). Merger integration patterns, status of pre-merger organizations, stress, and employee health post-combination. Journal of Business Studies Quarterly, 4, 113-127.
 34. Yang, L.-Q, Spector, P. E., Sanchez, J. I., Allen, T. D., Poelmans, S., Cooper, C. L., Lapierre, L. M., O’Driscoll, M. P., Abarca, N., Alexandrova, M., Antoniou, A.-S., & Woo, J. M. (2012). Individualism-collectivism as a moderator of the work demands-strains relationship: A cross-level and cross-national examination. Journal of International Business Studies, 43, 424-443.
 35. Antoniou, A.-S., Ploumpi, Aik., & Ntalla, M. (2013). Occupational stress and professional burnout in teachers of primary and secondary education: The role of coping strategies. Psychology, 4, 349-355.
 36. Allen, T. D., Lapierre, L. M., Spector, P. E., Poelmans, S. A. Y., O’Driscoll, M., Sanchez, J. I., Cooper, C. L., Walvoord, A. G., Antoniou, A.-S., Woo, J.-M. (2013). The link between national paid leave policy and work-family conflict among married working parents. Applied Psychology: An International Review, 63, 5-28.
 37. Antoniou, A.-S., & Drosos, N. (2017). Coping strategies of greek 6th grade students: their relationship with anxiety and trait emotional intelligence. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 16(1), 57-71.
 38. Antoniou, A.-S., & Karteris, V. (2017). Factors influencing the occurrence of anxiety levels in childhood and coping strategies. European Journal of Special Education Research, 2(6), 1-21.
 39. Armaou, M., & Antoniou, A.-S. (2017). Τeachers’ perceptions of supportive school arrangements and their work engagement: A qualitative approach. Education Research Journal 7(9), 214-238.
 40. Jang, S., Sook Kim, E., Cao, C., Allen, T.D., Cooper, C.L., Lapierre, L.M.,O’Driscoll, M.P., Sanchez, J.I., Spector, P.E., Poelmans, S.A.Y., Abarca, N., Alexandrova, M., Antoniou, A.-S., et al. (2017). Measurement invariance of the satisfaction with life scale across 26 countries. Journal of Cross-Cultural Psychology 48(4) 560-576.
 41. Kampoli, G. D., Antoniou, A.-S., Artemiadis, A., Chrousos, G. P., & Darviri, C. (2017). Investigating the association between school bullying and specific stressors in children and adolescents. Psychology, 8, 2398-2409.
 42. Koronaiou, P., & Antoniou, A.-S., (2017). Investigating burnout/occupational stress in relation to emotional intelligence and coping strategies in Greek nurses. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, 1, 38-51.
 43. Daliana, N. & Antoniou, A. S., (2018). Depression and suicidality as results of workplace bullying. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, 1(2)50-56.