Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής

 «Ψυχολογία ΑμΕΑ – Οργανωσιακή Ψυχολογία»

                

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: as_antoniou@primedu.uoa.gr, asantoni@hol.gr

Τηλέφωνο: 210-3688 535

Διεύθυνση:

Ιπποκράτους 20,106 80 – Aθήνα


 

ENGLISH CV

   

 Σπουδές

 • Πτυχίο Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή - ΕΚΠΑ
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή - ΕΚΠΑ
 • Μάστερ Eκπαίδευσης (Μ.Εd.) στην Ειδική Αγωγή (Σχολή Αγωγής, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία)
 • Μάστερ Φιλοσοφίας (M.Phil.) στην Ειδική Αγωγή - Παιδαγωγική Ψυχολογία (Σχολή Αγωγής, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία)
 • Διδακτορικό (Ph.D) στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και την Ψυχολογία της Εργασίας - Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου του Μάντσεστερ (UMIST) - Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 • Διδακτορικό (Ph.D) στην Ψυχολογία (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία)
 • Μεταδιδακτορικό (Pοstdoc), Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Διευθυντής του Οργανισμού «Επάνοδος» του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Ειδικός σύμβουλος-ψυχολόγος στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ),
 • Λέκτορας (βάσει του ΠΔ 407/80) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Λέκτορας (επί συμβάσει) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε προπτυχιακό και/ή μεταπτυχιακό επίπεδο):
 • Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Ψυχολογίας, βάσει του ΠΔ 407/80)
 • Φιλοσοφική Σχολή (Τομέας Φιλοσοφίας, βάσει του ΠΔ 407/80)
 • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
 • Ιατρική Σχολή
 • Διδάσκων (επί συμβάσει):

Α) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο ευρωπαϊκό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργανωτική & Οικονομική Ψυχολογία,

Β) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομείς: α) Κοινωνιολογίας, β) Βιομηχανικής Υγιεινής και γ) Οικονομικών της Υγείας),

Γ) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, Παιδαγωγικό  Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Δ) στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

 • Καθηγητής (επί συμβάσει) στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρώην ΣΕΛΕΤΕ) στα: α) Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων-ΕΠΠΑΙΚ, β) Τομέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΤΕ) και γ) Πρόγραμμα Ειδίκευσης Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Π.Ε.ΣΥ.Π.),
 • Εκπαιδευόμενος Ψυχολόγος σε Κέντρο Υγείας, Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψυχικές διαταραχές, ευεξία και αγχώδεις διαταραχές παιδιών και εφήβων,
 • Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά – μαθητές υψηλής ευφυίας και ακαδημαϊκής επίδοσης,
 • Πρόληψη και διαχείριση ψυχοκοινωνικού στρες κατά την παιδική και εφηβική ηλικία,
 • Ψυχική υγεία εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και ιατρικού προσωπικού,
 • Ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία,
 • Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά στο χώρο της εκπαίδευσης,
 • Ψυχολογία οργανωσιακής υγείας και επιχειρησιακή συμπεριφορά,
 • Ηθικά ζητήματα σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα

Διδασκαλία μαθημάτων

Α) Προπτυχιακό επίπεδο

     α) Κοινωνική ψυχολογία

     β) Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και εφήβων

     γ) Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά στην εκπαίδευση

     δ) Ψυχολογία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

     ε) Ψυχολογία προσωπικότητας, ατομικών διαφορών και αποκλίσεων

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο

     α) Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

     β) Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων

     γ) Ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα

     δ) Αντιμετώπιση ψυχικών & νοητικών διαταραχών παιδιών και εφήβων-Παιδοψυχιατρική και Ψυχοπαθολογία του παιδιού

     ε) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση ΑμΕΑ

    στ) Θέματα ειδικής αγωγής - Ψυχολογία μάθησης και ΑμΕΑ

      ζ) Μειονότητες και παρεκκλίνουσα παιδική ηλικία

      η) Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικία

Ερευνητικά προγράμματα

 • Συντονιστής σε ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
 • Συμμετοχή σε 2 διεθνή μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα και
 • Συμμετοχή σε 8 ελληνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Διευθυντής του εργαστηρίου Λογοθεραπείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
 • Μέλος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) με αντικείμενο: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», 
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε 14 συνέδρια και Οργανωτής/Συντονιστής 4 συμποσίων,
 • Μέλος της Επιστημονικής/ Οργανωτικής επιτροπής 12 συνεδρίων,
 • Εκλεγμένος συντονιστής (για τρεις θητείες) του Κλάδου Οργανωτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ),
 • Αξιολογητής στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. (εσωτερικού και εξωτερικού) για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές,
 • Συντονιστής επιτροπής για την αποτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψήφιων σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης,
 • Π. Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ,
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αικατερίνη Κασιμάτη,
 • Μέλος εταιρειών/ενώσεων: π.χ. Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, κ.ά.,
 • Επιστημονικός συνεργάτης: α) στο Διεθνές Κέντρο Μελέτης της Εργασιακής και Ψυχικής υγείας στο Duesseldorf της Γερμανίας, β) στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γ) στο τμήμα Εργασιακής Ιατρικής και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», δ) στην Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» κ.α.
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, όπως:
 • Journal of Managerial Psychology
 • Personality and Individual Differences
 • Stress and Health
 • Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής
 • Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 • Παιδαγωγικός λόγος
 • Μέντωρ
 • Ψυχολογία
 • Διακρίσεις:

α) A’ Πανελλήνιο βραβείο φιλοσοφικού δοκιμίου από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ),

β) Α’ Πανελλήνιο βραβείο ιστορικής πραγματείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

γ) Υποτροφία από το Ίδρυμα Ελευθερίου και Ελένης Βενιζέλου (Λονδίνο) και

δ) Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο UMIST, UK.

 • Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σεμιναριακών προγραμμάτων με τίτλους: «Η ακαδημαϊκή φιλοσοφία στην Ελλάδα», «Κοινωνιολογία και φιλοσοφία της Ιατρικής», «Ελληνική Αρετολογία» και «Η ηθική φιλοσοφία των Ελλήνων», που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Φιλοσοφίας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Παρακολούθηση 8 σεμιναριακών κύκλων όπως τα ετήσια σεμινάρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (στα πεδία της Στατιστικής, της Θεωρίας της Ιστορίας, της Δυτικής και Βυζαντινής Διπλωματίας, της Ιστορικής Γεωγραφίας) και της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας, κ.ά.
 •  Διεύθυνση Σειρών:
 1. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
 2. Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 3. Ψυχολογίας της Υγείας και Ψυχοσωματικής Ιατρικής. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
 4. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Επιστημονική Επιμέλεια -10- διεθνών συλλογικών τόμων:
 1. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (Eds.) (2005). Research Companion to Organizational Health Psychology. Northampton, USA: Edward Elgar.
 2. Antoniou, A.-S., Cooper, C. L., Chrousos, G. P., Spielberger, C. D., & Eysenck, M. W. (Eds.) (2009). Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health. Northampton, USA: Edward Elgar.  
 3. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (Eds.) (2011). New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine. Burlington, USA: Gower.
 4. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (Eds.) (2013). The Psychology of the Recession on the Workplace. Northampton, USA: Edward Elgar.
 5. Antoniou, A.-S., & Kirkcaldy, B. D. (2013). Education, Family and Child & Adolescent Health. Athens: Diadrassi Publications.
 6. Antoniou, A.-S. (2014). Current Perspectives in Occupational Health Psychology. Athens: Broken Hill Publishers Ltd.
 7. Antoniou, A.-S. (2014). Promoting Work Well-being: Professional Burnout & Occupational Stress. Athens: Broken Hill Publishers Ltd.
 8. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (2015). “Coping, Personality and the Workplace: Responding to Psychological Crisis and Critical Events”. Burlington, USA: Gower.
 9. Burke, R., Cooper, C. L., & Antoniou, A.-S. (2015). The Multi-generational and Aging Workforce - Challenges and Opportunities”. Northampton, USA: Edward Elgar.
 10. Antoniou, A.-S., Burke, R. J., & Cooper, C. L. (in press). "The Aging Workforce: Individual, Organizational and Societal Challenges". Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

Δημοσιεύσεις

4 βιβλία και άνω των 100 δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων ( άνω των 500 αναφορών )

(Πληρέστερος κατάλογος δημοσιεύσεων και πλήρη κείμενα στο:

https://uoa.academia.edu/AlexandrosStamatiosAntoniou)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Α) Βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία (ελληνικά και διεθνή)

1.    Αντωνίου, Α.-Σ. (2006). Εργασιακό Στρες. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.

2.    Αντωνίου, Α.-Σ. (2006). Η Εργασιακή Υγεία των Νοσοκομειακών Γιατρών. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.

3.   Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Ψυχολογία Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

4.    Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά.  Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

5.    Antoniou, A.-S. (2005). Emotional intelligence and transformational leadership. In A.-S. Antoniou & C. L., Cooper (Eds.), Research Companion to Organizational Health Psychology (pp. 633-655). Northampton, USA: Edward Elgar.

6.    Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2009). Immigration, unemployment and career counseling: a multicultural perspective. In A.-S. Antoniou, C. L. Cooper, G. P. Chrousos, C. D. Spielberger, & M. W. Eysenck (Eds.), Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health (pp. 311-327). Northampton, USA: Edward Elgar.

7.    Armaou, M., & Antoniou, A.-S. (2011). The changing world of work and occupational health. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp. 43-61). Burlington, USA: Gower.

8. Koutsoumari, M., & Antoniou, A.-S. (2011). Self-efficacy as a central psychological capacity within the construct of positive organizational behavior: its impact on work. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.) New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp. 147-168). Burlington, USA: Gower.

9. A.-S. Antoniou, Dalla, M., Kashahu, L., Karaj, Dh., Michailidis, G., & Georgiadi, E. (2013). Socioeconomic adversity and family stressors in relation to school achievement among Greek, Serbian and Albanian students.  In A.-S. Antoniou, & C. L. Cooper (Eds.), The Psychology of the Recession on the Workplace (pp. 23-41). Northampton, USA: Edward Elgar.

10.    Polychroni, F., Antoniou, A.-S., & Kotroni, C. (2013). Social, emotional and motivational aspects of learning disabilities: challenges and responses. In A.-S. Antoniou & B. D. Kirkcaldy (Eds.), Education, Family and Child & Adolescent Health (pp. 93-119). Athens: Diadrassis.  
 
11.    Antoniou, A.-S., Ntalla, I., & Woollard, V. (2013). Discussing museum learning practices for children with disabilities. In A.-S. Antoniou & B. D. Kirkcaldy (Eds.), Education, Family and Child & Adolescent Health (pp. 277-292). Athens: Diadrassis.  

12.    Antoniou, A.-S., & Mitsopoulou, E. (2015). Coping strategies and personality dimensions of teachers in primary and secondary education. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Coping, Personality and the Workplace: Responding to Psychological Crisis and Critical Events (pp. 209-228). Burlington, USA: Gower.

13.    Antoniou, A.-S., Mitsopoulou, E., & G. Chrousos (2015). Psychosocial factors and suicidal behavior in adolescents. In B. Kirkcaldy (Ed.), Promoting Psychological Wellbeing in Children and Families (pp. 154-171). New York: Palgrave Macmillan.

B) Εργασίες σε διεθνή περιοδικά

14.    Antoniou, A.-S. (1999). Personal traits and professional burnout in health professionals. Archives of Hellenic Medicine, 16, 20-28.

15.    Antoniou, A.-S., Polychroni, F., & Walters, B. (2000). Sources of stress and professional burnout of teachers of special educational needs in Greece. Proceedings of the Ιnternational Conference of Special Education, ISEC 2000, Manchester, 24-28 July 2000, UK (isec2000.org.uk/abstracts/papers_p).

16.    Antoniou, A.-S., Davidson, M.J. & Cooper, C.L. (2003). Occupational stress, job satisfaction and health state in male and female junior hospital doctors in Greece. Journal of Managerial Psychology, 18, 592-621.

17.    Panagiotakos, D.B., Chrysohoou, C., Pitsavos, C., Antoniou, A.-S., Vavouranakis, E., Stravopodis, P., Moraiti, A.D., Stefanadis, C.I. & Toutouzas, P.K. (2003). The association between occupational stress and the risk of developing acute coronary syndromes: The CARDIO2000 Study. Central European Journal of Public Health, 11, 25-30.

18.    Antoniou, A.-S., Polychroni, F. & Vlachakis, N. (2006). Gender & age differences in occupational stress and professional burnout between primary and high-school teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology, 21, 682-690.

19.     Antoniou, A.-S.,  Davidson, M. J., & Cooper, C. L. (2008). A qualitative study investigating gender differences in primary work stressors of Greek hospital doctors. The Qualitative Report, 13, 456-473.

20.    Antoniou, A.-S., Polychroni, F., & Kotroni, C. (2009). Working with students with special educational needs in Greece: teachers’ stressors and coping strategies, International Journal of Special Education, 24, 100-111.

21.    Karanika-Murray, M., Antoniou, A.-S., Michaelides, G., & Cox, T. (2009). Expanding the risk assessment methodology for work-related health: A technique for incorporating multivariate curvilinear effects. Work & Stress, 23, 99-119.

22.    Makri, E., Hantzi, A., & Antoniou, A.-S. (2012). Merger integration patterns, status of pre-merger organizations, stress, and employee health post-combination. Journal of Business Studies Quarterly, 4, 113-127.

23.    Yang, L.-Q, Spector, P. E., Sanchez, J. I., Allen, T. D., Poelmans, S., Cooper, C. L., Lapierre, L. M., O’Driscoll, M. P., Abarca, N., Alexandrova, M., Antoniou, A.-S.,......& Woo, J. M. (2012). Individualism-collectivism as a moderator of the work demands-strains relationship: A cross-level and cross-national examination. Journal of International Business Studies, 43, 424-443.

24.    Antoniou, A.-S., Ploumpi, Aik., & Ntalla, M. (2013). Occupational stress and professional burnout in teachers of primary and secondary education: the role of coping strategies. Psychology, 4, 349-355.

25.    Allen, T. D., Lapierre, L. M., Spector, P. E., Poelmans, S. A. Y., O’Driscoll, M., Sanchez, J. I., Cooper, C. L., Walvoord, A. G., Antoniou, A.-S.,.....Woo, J.-M. (2013). The link between national paid leave policy and work-family conflict among married working parents. Applied Psychology: An International Review, 63, 5-28.